NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TUOTE®

Kuluttajien tarpeet kartoitettiin massiivisen monikansallisen tutkimussarjan avulla.

Tuote®

Tutkimus


Kuluttajien tarpeet kartoitettiin massiivisen monikansallisen tutkimussarjan avulla. Prosessissa selvitettiin millainen tuote aiheuttaa suurimman ostovasteen kuluttajissa, generoiden maksimaalisen kassavirran.

Tulokset varmistettiin tuotteen prototyypin kliinisissä kokeissa kolmannessa maailmassa – oloissa, joissa kuluttaminen ei ole ollut arkipäivää. Faasin IV (TU1.3) tutkimus 20 000 koehenkilöllä keskeytettiin primaarisen päätepisteen (ostotapahtuma) hyvin varhaisen saavuttamisen vuoksi. Kuluttajan kokemus omasta identiteetistä sulautui täydellisesti Tuotteeseen®

Työnteon tehokkuus

Työnteon tehokkuus


Ostotapahtuma on täysin riippumaton henkilön sukupuolesta, iästä, kulttuuritaustasta, uskonnosta, halusta, tarpeesta tai varallisuudesta. Maailmanlaajuinen markkinapotentiaali on loputon.

Jatkokehitykselle on jätetty tilaa, sillä vaikka tuote ylitti paikoin jopa koehenkilöiden perustarpeet, ei saavutettuja tavoitteita pidetä jatkuvan kehityksen esteenä.

Graafi

Kuvaaja tutkimuksesta TU1.3. Kontrolli = plaseboryhmä, vertailussa eräs kansainvälisesti suosittu tuoteperhe. Tilastollisesti merkitsevä ero jo ensimmäisessä mittauspisteessä.

  • Tuote® näytteli merkittävää roolia Rosetta-operaation onnistumisessa. Ilman sitä emme olisi mitenkään kyenneet laskemaan oikeaa luotaimen lähestymiskulmaa. Olemme ikuisesti kiitollisia Tuotteesta.

    Andrea Accomazzo - NASA

  • Tuote® mullisti käsitykseni värien yhteensulautumisesta ja muodon estetiikasta.

    Juhani Palmu - "Taiteilija"

  • Tuote® on toiminut jatkuvana inspiraationlähteenä musiikkiini.

    Max Lilja - Sellisti

avatar-60x60 avatar-60x60 avatar-60x60

Tuoteinfo

tuote(@)yhtio.com

Pääkonttori

Teollisuuskatu
Helsinki

Aukiolo

24/7

Lähetä viesti

Kukaan ei kuule

Tuote© - Yhtiö.